Copyright
De auteur van de Jamicon-website biedt aan belangstellenden de informatie op deze www-pagina's aan, maar behoudt het copyright op deze pagina's en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina's. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van deze www-pagina's, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze www-pagina's, en/of onderdelen van deze pagina's, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, om deze www-pagina's te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina's op te nemen. Het is toegestaan deze www-pagina's, en/of onderdelen van deze pagina's, naar geinteresseerden te sturen, onder vermelding van de bron.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de www-pagina's van de Jamicon-website worden als service aangeboden door de auteur. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de www-pagina's, de server waar deze pagina's zich op bevinden of andere servers die via deze www-pagina's benaderbaar zijn.

Bescherming persoonsgegevens
De auteur behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. De auteur zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven.